செவ்வாய், டிசம்பர் 03, 2019

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 1
பகுதி 1 சாதி பற்றியவை
01. இந்தியாவில் சாதிகள்
02.சாதி ஒழிப்பு
பகுதி 2 மொழிவாரி மாகாணங்கள் குறித்து 
01. மொழிவரி மாகாணமாக மகாராட்டினம்
02. வரைமுறை தராத நிர்ணய அவசியம்
03. மொழிவாரி மாகாணங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள்  
பகுதி 3 வீரரும் வீர வழிபாடும்
ரானடே, காந்தி, ஜின்னா
பகுதி 1  அரசியலமைப்புச் சட்ட சீர்திருத்தம் பற்றியவை
01. சவுத்பரோ குழுவின் முன் அளித்த சாட்சியம்
02. கூட்டாச்சியா, சுதந்திரமா
03. சமூகத்தடையும் அதை தீர்க்கும் வழியும்
04. மாநிலங்களும் சிறுபான்மையினரும்     
பகுதி 2  பொருளாதார பிரசனைகள் குறித்து
01. இந்தியாவில் சிறு நிலவுடமைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்
02. திரு ரஸ்ஸலும் சமுதாய மறுசீரமைப்பும்
பம்பாய் சட்ட மன்றத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கர் 

டாக்டர் அம்பேத்கர் சைமன் குழுவுடன் (இந்திய சட்டப்படியான குழு 

வட்ட மேசை மாநாடுகளில் டாக்டர் அம்பேத்கர் 
பகுதி 1 இந்துமத தத்துவம் 

பகுதி 2 இந்தியாவும் பொதுவுடமைக்கான முற்பட்டு தேவைகளும்
01இந்து சமூக அமைப்பு அதன் இன்றியமையாக் கோட்பாடுகள்
02. இந்து சமூக அமைப்பு அதன் தனித்தன்மைகள்
03. இந்து மதத்தின் அடையாளங்கள் 
பகுதி 1 பண்டைய இந்தியாவில் புரட்சியும் எதிர்புரட்சியும்
01. மறைவிலிருந்து வெளிப்பட்ட பண்டைய இந்தியா
02. பண்டைய அமைப்பு முறை ஆரிய சமூகத்தின்  நிலை
03. மதிப்பிழந்து போன புரோகித தொழில்
04. சீர்திருத்தகாரர்களும் அவர்களுக்கு நேர்ந்த கதியும்
05. பௌத்த சமயத்தின் நலிவும் வீழ்ச்சியும்
06. பிராமணிய இலக்கியம்
07.  பிராமணியத்தின் வெற்றி
08. குடும்ப ஒழுக்க நெறிகள்
09. பகவத் கீதை பற்றிய கட்டுரைகள் -எதிர்புரட்சிக்குத் தத்துவ அடிப்படையில் பாதுகாப்பு :கிருஷ்ணனும் கீதையும்
10. விராட பருவம் மற்றும் உத்தியோக பருவம் பற்றிய பகுப்பாய்வு குறிப்புகள்: விராட பருவம் 
11. பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் போராட்டம்
12. சூத்திரர்களும் எதிர் புரட்சியும்
13. மகளிரும் எதிர் புரட்சியும் 
பகுதி 2 
புத்தரா காரல் மார்க்ஸா 
பகுதி 3
புத்தகங்களுக்கான திட்டங்கள் 
இந்து மதத்தில் புதிர்கள் 
01. முன்னுரை
02. ஒருவர் இந்துவாக இருப்பது ஏன் என்று அறிவதில் உள்ள இடர்ப்பாடு
03. வேதங்களின் தோற்றம் - பிராமணிய விளக்கம் அல்லது சுற்றி வளைத்து பேசும் தந்திரம்
04. வேதங்களின் தோற்றம் பற்றி மற்ற சாத்திரங்களின் சான்று
05. பிராமணர்கள் திடீர் என்று வேதங்கள் பொய்யாதவை என்றும் கேள்விகேட்கக் கூடாதவை என்றும் ஏன் அறிவிக்கிறார்கள்
06. பிராமணர்கள் அதற்க்கு மேலும் சென்று வேதங்கள் மனிதராலோ கடவுளாலோ படைக்கப்படாதவை என்று ஏன் அறிவித்தார்கள்
07. வேதங்களின் உள்ளடக்கம் அவை அறநெறி அல்லது ஆன்மிகப் பண்புகொண்டவையா
08. தலைகீழ் மாற்றம் அல்லது பிராமணர்கள் வேதங்களை தங்களுடைய மிகத்தாழ்ந்த சாஸ்திரங்களும் தாழ்ந்தவையாக எவ்வாறு அறிவித்தார்கள்
09. உபநிடதங்கள் எவ்வாறு வேதங்கள் மீது போர் தொடுத்தன
10. உபநிடதங்கள் எவ்வாறு வேதங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவையாக ஆக்கப்பட்டன
11. பிராமணர்கள் இந்து கடவுளர்களை ஒருவருடன் ஒருவர் ஏன் சண்டையிட செய்தார்கள்
12. இந்து கடவுளர்களை பிராமணர்கள் ஏன் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் பெற செய்தார்கள்
13. பிராமணர்கள் ஏன் கடவுள்களை அரியணையிலிருந்து இறக்கிவிட்டு பெண் தெய்வங்களை அரியணையில் அமர்த்தினார்கள்.
14. அகிம்சை என்ற புதிர்
15. அகிம்சையிலிருந்து மீண்டும் இம்சைக்கு
16. பிராமணர் எப்படி ஓர் அகிம்சை கடவுளை இரத்த வெறிகொண்ட பெண் தெய்வத்திற்கு மனம் செய்வித்தார்கள்
17. பின் இணைப்பு I வேதங்கள் குறித்து புதிர்
18. பின் இணைப்பு II வேதாந்தம் பற்றிய புதிர்
19. பின் இணைப்பு III திரிமூர்த்தி சம்மந்தமான புதிர்
20. பின் இணைப்பு IV இஸ்மார்த்த தர்மமும் தாந்திரிக தர்மமும்
21. பின் இணைப்பு V வேதங்களின் பொய்யாமை
22. நான்கு வருணங்கள் - பிராமணர்கள் இவற்றின் தோற்றத்தை பற்றி உறுதியாக கூறுகிறீர்களா
23. நான்கு ஆசிரமங்கள் - இவை ஏன் எப்படி தோன்றின
24. மனுவின் பைத்தியம் அல்லது கலப்பு சாதிகள் பற்றிய பிராமண விளக்கம்
25. தந்தை வழியிலிருந்து தாய் வழிக்கு மாற்றம் பிராமணர்கள் இதன் மூலம் என்ன ஆதாயம் பெற விரும்பினார்கள்
26. கலிவர்ஜயா அல்லது பாவத்தை பாவம் என்று கூறாமல் அதன் செயல்பாட்டை நிறுத்தி வைக்கும் பிரமணியக்கலை
27. பின் இணைப்பு I வர்ணாசிரம தர்மத்தின் புதிர்
28. பின் இணைப்பு II கட்டாய திருமணம்
29. மன்வந்தரக் கோட்பாடு
30. பிரமம் என்பது தம்மம் அல்ல பிரம்மத்தால் என்ன பயன்
31. கலியுகம் பிரமணர்கள் ஏன் அதை முடிவற்றதாக செய்தார்கள்
32. கலியுகம் குறித்த புதிர்
33. பின்னிணைப்பு - இராமன் கிருஷ்ணன் பற்றிய புதிர்
பகுதி 1  
தீண்டப்படாதவர்கள் அல்லது இந்தியச் சேரிகளின் குழந்தைகள் 
பிரிவு 1 தீண்டப்படாதவர்கள் என்ற நிலைமையின் கொடுமைகள்
இயல் 1 - தீண்டாமை அதன் மூல ஊற்று
இயல் 2 - தீண்டாதோர் அவர்களின் எண்ணிக்கை
இயல் 3 - அடிமைகளும் தீண்டாதோரும்
இயல் 4 - இந்திய சேரி தீண்டாமையின் மையம்
இயல் 5 - மனித உறவுக்கு தகுதியற்றவர்கள் 
பிரிவு 2
இயல் 6 - தீண்டாமையும் சட்டங்கெட்ட செயல்களும்
இயல் 7 - சட்டங்கெட்ட செயல்கள் ஏன் சட்டபூர்வமாகின்றன   
பிரிவு 3 - பிரச்சனையின் மூலங்கள்  
இயல் 8 - இணையான வழக்குகள்
இயல் 9 - இந்துக்களும் பொது மனசாட்சி இல்லாமையும்
இயல் 10 - இந்துக்களும் அவர்களது சமூக உணர்வற்ற தன்மையும்
இயல் 11 - இந்துக்களும் சாதியில் அவர்களது நம்பிக்கையும் 
பிரிவு 4 -தீண்டத்தவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிருப்பவை 
இயல் 12 - நிர்வாகத்தின் எதிர்ப்பு  நிலை
இயல் 13 - பாரபட்ச பிரச்சனை
இயல் 14 - தனிமை பட்டு நிற்கும்  பிரச்சனை 
பகுதி 2  சமூகம் 
இயல் 15 - நாகரிகமா கொடுங்குற்றமா இயல் 16 - இந்துக்கள் கட்டிய வீடு
இயல் 17 - இந்து சமுதாயத்தின் அடிக்கல்
இயல் 18 - தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு எதிராக தீண்டத்தக்கவர்கள்
இயல் 19 - சாதியின் சாபக்கேடு

பகுதி 3  அரசியல் 
இயல் 20-பல இலட்சங்களில் இருந்து பின்னத்துக்கு
இயல் 21 - தீண்டத்தவர்களின் எழுச்சி
இயல் 22 - இக்கட்டான நிலைகள்
இயல் 23 - அவர்களுடைய விருப்பாங்களே எமக்கு சட்டங்கள்
இயல் 24 - திருவாளர் காந்தியின் சமுதாய நோக்கு
இயல் 25 - காந்தியும் அவரது உண்ணாவிரதமும்
 இயல் 26 - தாழ்த்தபட்ட மக்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை 

பகுதி 4  சமயம்  
இயல் 27 - இந்துக்களிடமிருந்து விலகி செல்லுதல்
இயல் 28 - சாதியம் மதமாற்றமும்
இயல் 29 - தீண்டப்படாதர்களை கிறித்துவர்களாக்குவது
இயல் 30 - சமயம் மாறியவர்களின் நிலை

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 11
நூல் 1
கிழக்கிந்த கம்பெனியின் நிர்வாகத்துறையும் நிதித்துறையும் 
நூல் 2
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் மாகாண நிதி ஆதாரங்களின் பரிமாண வளர்ச்சி ஆசிரியரின் முன்னுரை
பேராசிரியர் எட்வின் ஆர்.ஏ செலிக்மானின்  அணிந்துரை
முகவுரை - பொருளின் விளக்கமும் சுருக்கமும் 
பகுதி 1 மாகாண நிதி அமைப்பு :அதன் தோற்றுவாய் 
1 ஏகாதிபத்திய முறை : அதன் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும்
2 ஏகாதிபத்தியமும் சமஸ்டி அமைப்பும்
3 உடன்படிக்கை - ஏகாதிபத்திய நிர்வாக அமைப்பு இல்லாத ஏகாதிபத்திய நிதி அமைப்பு 
பகுதி II மாகாண நிதி அமைப்புபும் அதன் வளர்ச்சியும் 
4 ஒதுக்கீடுகளின் மூலம் பட்ஜெட்
5 ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட வருவாய்களின் அடிப்படையில் அமைந்த பட்ஜெட்டுகள்
6 பகிர்வு வரி வருவாய்களினால் ஆனா பட்ஜெட் 
பகுதி III மாகாண நிதி :  அதன் செயல் அமைப்பு 
7 மாகாண நிதிகளின் வரையறைகள்
8 மாகாண நிதியின் இயல்பு
9 மாகாண நிதியின் செயல் பரப்பை விரிவு படுத்துதல் 
பகுதி IV இந்திய அரசின் 1919ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் மாகாண நிதி  
10 மாற்றத்திற்கான அவசியம்
11 மாற்றத்தின் இயல்பு
12 மாற்றம் ஒரு திறனாய்வு குறிப்பு 
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 12
இந்திய செலாவணி, வங்கித்தொழிலின் வரலாறு
01. இரட்டை உலோக நாணய மதிப்பிலிருந்து வெள்ளி நாணய மதிப்பீட்டிற்கு
02. வெள்ளி நாணய மதிப்பும் அதன் நாணய சம மதிப்பில் குலைவும்
03. வெள்ளி நாணய மதிப்பும் அதன் நிலையற்ற தன்மையின் தீங்குகளும்
04. தங்க திட்டத்திற்கு வழிகோலல்
05. தங்க திட்டத்திலிருந்து தங்க மாற்று திட்டத்திற்கு
06. செலாவணி மாற்று திட்டத்தின் நிலைத்தன்மை
07. தங்க நாணய மதிப்பிற்கு திரும்பி வருதல்

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 13
சூத்திரர்கள் யார்? அவர்கள் எவ்வாறு இந்தோ ஆரிய சமூகத்தில் நான்காம் வருணத்தவர் ஆனார்கள்
01. சூத்திரர்களை பற்றிய புதிர்
02. சூத்திரர்கள் தோற்றம் பற்றிய பிராமணியக் கொள்கை
03. சூத்திரர்களின் நிலை பற்றிய  பிராமணியக் கொள்கை
04. சூத்திரர்களுக்கு எதிராக ஆரியர்கள்
05. ஆரியர்களுக்கு எதிராக ஆரியர்கள்
06. சூத்திரர்களும் தாசர்களும்
07. சூத்திரர் என்போர் யார்
08. வருணங்களின் எண்ணிக்கை மூன்றா (அ) நான்கா
09. பிராமணர்களுக்கு எதிராக சூத்திரர்கள்
10. சூத்திரர்கள் தாழ்ந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுத்தல்
11. சமரசத்தின் கதை
12. உரைக்கல்லில்   சோதிக்கப்படும் கோட்பாடு   
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 14
தீண்டப்படாதர்கள் என்பவர்கள் யார்? அவர்கள் எவ்வாறு தீண்டப்படாதவர் ஆயினர்?
  
பகுதி 1 ஓர் ஒப்பு நோக்காய்வு
01. இந்துக்கள் அல்லதவர்களிடையே தீண்டாமை
02. இந்துக்களிடையே தீண்டாமை
 பகுதி 2 வாழ்விடம் பற்றிய சிக்கல்
03. தீண்டப்படாதர்கள் கிராமத்திற்கு வெளியே வசிப்பது ஏன்?
04. தீண்டப்படாதர்கள்  சிதறுண்ட பிரிவினரா?
05. இது போன்று வேறு எங்கேயானும் நடைபெற்று இருக்கின்றனவா?
06. சிதறுண்ட பிரிவினரின் குடியேற்றங்கள் ஏனைய இடங்களில் எவ்வாறு மறைந்தன 
பகுதி 3 தீண்டாமையின் தோற்றம் பற்றிய பழைய கோட்பாடுகள்
07. தீண்டாமையின் தொற்றுவாயாக இன வேறுபாடு
08. தீண்டாமையின் தொழில்ரிதிலானா மரபு மூலம் 
பகுதி 4 தீண்டாமையின் தோற்றம் பற்றிய பழைய கோட்பாடுகள் 
09.  பௌத்தர்களின்பாலான வெறுப்பு - தீண்டாமைக்கு ஒரு மூல காரணம்
10. மாட்டிறைச்சி உண்பது தீண்டாமைக்கு ஓர் அடிப்படை காரணம் 
பகுதி 5  புதிய கோட்ப்பாடுகளும் சில அரிய கேள்விகளும்
11. இந்துக்கள் என்றுமே மாட்டிறைச்சி உண்டதில்லையா?
12. பிராமணர் அல்லாதோர் மாட்டிறைச்சி உண்பதை ஏன் கைவிட்டார்கள்?
13. பிராமணர்கள் காய்கறி உணவு உண்பவர்களாக ஏன் மாறினார்கள்?
14. மாட்டிறைச்சி உண்பது சிதறுண்ட பிரிவினரை ஏன் தீண்டப்படாதவர்களாக ஆக்க வேண்டும் 
பகுதி 6 தீண்டாமையும் அது தோன்றிய காலமும்
15. தூய்மையற்றவர்களும் தீண்டப்படாதவர்களும்
16. சிதறுண்ட சமூகத்தினர் எப்போது தீண்டப்படாதவரானார்
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 15
பாகிஸ்தான் அல்லது இந்திய பிரிவினை   
பகுதி 1 பாகிஸ்தான் கோரிக்கைக்கு ஆதரவாக முஸ்லிம்கள் முன்வைக்கும் வாதம்
01. லீக் முன் வைக்கும் கோரிக்கை என்ன?
02. தாயகம் கோரும் ஒரு தேசம்
03. இழிந்த நிலையிலிருந்து விடுபடுதல் 
பகுதி 2 பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு எதிரே இந்துக்களின் வாதங்கள்
04. ஒருமைப்பாடுச்     சிதறல்
05. பாதுகாப்பு வலிமை குன்றல்
06. பாகிஸ்தானும் வகுப்பு நில்லிணக்கமும்
 பகுதி 3 பாகிஸ்தான் இல்லை என்றால்?
07. பாகிஸ்தானுக்கு இந்து மாற்று ஏற்பாடு
08. பாகிஸ்தானுக்கு முஸ்லீம் மாற்று ஏற்பாடு
09.  வெளிநாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் படிப்பினைகள் 
பகுதி 4 பாகிஸ்தானும் நாட்டை பிடித்துள்ள பிணியும்
10. சமூகத் தேக்க நிலை
11. வகுப்பு வெற்றி
12. தேசிய அளவிலான ஏமாற்றம் 
பகுதி 5
13. பாகிஸ்தான் என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டுமா?
4. பாகிஸ்தானின் பிரச்சனைகள்
15. யார் தீர்மானிப்பது 
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 16
தீண்டப்படாதவர்களுக்கு காங்கிரசும் காந்தியும் சாதித்தது என்ன?
01. ஒரு வினோதமான சம்பவம் தீண்டப்படாதவர்களையும் காங்கிரஸ் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்கிறது
02. ஓர் அருவருப்பான காட்சி காங்கிரஸ் தனது திட்டத்தை கைவிடுகிறது
03. ஓர் அற்புதமான பேரம் அதிகாரத்தை கைவிட காங்கிரஸ் மறுப்பு
04. ஓர் இழிவான சரணாகதி காங்கிரஸ் மானக்கேடான முறையில் பின்வாங்குகிறது
05.அரசியல் அருளிரக்கம் தீண்டப்படாதவர்களை கருணையால் கொல்ல காங்கிரஸ் திட்டம்
06. ஒரு தவறான கூற்று காங்கிரஸ் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறதா
07. ஒரு பொய்யான குற்றசாட்டு தீண்டப்படாதவர்கள் பிரிட்டிஷாரின் கைக்கூலிகளா
08. உண்மையான பிரச்சனை தீண்டப்படாதவர்கள் வேண்டுவது என்ன
09. அயல் நாட்டவருக்கு ஓர் வேண்டுகோள் அடிமைபடுத்துவதற்கு கொடுங்கோன்மைக்கு சுதந்திரம் அளிக்காதீர்
10. தீண்டப்படாதவர்கள் கூறுவது என்ன? திரு காந்தியை பற்றி எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்
11. காந்தியம் தீண்டப்படாதவர்களின் தலைக்கு மேல் தொங்கும் வாள்
 பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 17
திரு காந்தியும் தீண்டப்பட்டதோர் விடுதலையும்
01. தீண்டபடாதோரின் மொத்த மக்கள் தொகை
02. தீண்டபடாதோரின் முக்கியத்துவம்
03. தீண்டபடாதோரின் அரசியல் கோரிக்கைகள்
04. இந்துக்களின் எதிர்ப்பு
05. கூட்டு தொகுதிகளும் தனி தொகுதிகளும்
06. ஆட்சி துறை
07. அரசு பணி துறை
08. தனிக்குடியேற்றங்கள்
09. சாதியம் அரசியல் அமைப்பு சட்டமும்
10. இந்துக்களுக்கும் அவர்களுடைய நண்பர்களுக்கும் சில கேள்விகள்
11. பின் இணைப்பு சம்பந்தமான ஒரு குறிப்பு  
01. வைஸ்ராய்  கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் யார், எவர்?
02. வைஸ்ராய்  கவுன்சிலில் தொழிலாளர் நலத்துறை உறுப்பினராக நியமனம் 03. தொழிலார்களுக்கான   சட்டங்கள் ஒரே சீராக அமைவதன் அவசியம்
04. இந்திய மண்ணில் மதிப்பாய்வு நிறுவனப் பயன்பாட்டு கிளையின் ஆலோசனை குழுவுக்கு ஓர் உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுத்தல்
05. இந்தியாவில் உள்ள நிலைமை
06. இந்திய மண்ணில் நிறுவனப் பயன்பாட்டுக்கு கிளையின் ஆலோசனை குழுவுக்கு ஓர் உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுத்தல்
07. யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய தொழிலார்கள் ஏன் உறுதி பூண்டுள்ளனர் 08. காகித கட்டுப்பாட்டு ஆணை
09. தொழிலார்களுக்கு கிராக்கிப்படி வழங்கப்படுவது பற்றிய அறிவிப்பு
10. இந்திய நிதி மசோதா
11. தொழிலாளர் நலத்துறையின்  நிலைக்குழுவிற்கு உறுப்பினர்கள் தேர்வு
12. இந்திய தேயிலை கட்டுப்பாடு (திருத்த) மசோதா
13. போர்க்காயங்கள் (இழப்பீடு காப்பீடு) மசோதா
14. தேர்ச்சி பெற்ற மற்றும் பகுதி தேர்ச்சி பெற்ற பணியாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு நிலையங்கள்
15. இந்தியக் கொதிகலங்கள்   (திருத்த) மசோதா
16. மோட்டார் வாகன (திருத்த) மசோதா
17. சுரங்க மகப்பேறு நல உதவி (திருத்த) மசோதா
18. போர்க்காயங்கள் (இழப்பீடு காப்பீடு) மசோதா
19. விரிவடைந்த தொழிலாளர் மாநாட்டின் முதல் கூட்ட தொடர்
20. தொழிலார்களும் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம்
21.இந்திய தொழில் சங்கங்கள் (திருத்த) மசோதா
22. யுத்தப் பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் மின்விசை வளர்ச்சி
23. தொழிலாளர் நலத்துறை உறுப்பினர் ஜாரியா நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கு வருகை
24. தொழிலாளர் நலத்துறை உறுப்பினர் நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கு வருகை  25.இந்தியாவில் தொழிலாளர்களின் சேம நலனை மேம்படுத்துதல்
26. நிலக்கரி சுரங்கங்களில் பூமிக்கடியில் பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தி கொள்வதற்கிருந்த தடை நீக்கம்
27. நிலக்கரி சுரங்கங்கள் (பராமரிப்பு) திருத்த மசோதா
28. தொழிலார் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் கொள்கை 29. பல்வேறு வகைப்பட்ட துறைகள்
30. புது டெல்லில் மசூதிகளை பாதுகாத்தல்
31. தொழிற்சாலைகள் (திருத்த) மசோதா
32. நிலக்கரி சுரங்கங்கள் சேம நல நிதியத்துக்கான   ஆலோசனை குழு
33. மைக்காத் தொழிலுக்கு வலுவான, நிலையான அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தல்
34. தொழிற் சங்கங்களை அங்கீகரிப்பது சம்பந்தமாக தொழிலாளர் நிரந்தர குழுவில் விவாதம்
35. தேர்ச்சிபெற்ற  தொழிலாளர்களுக்கு யுத்த பிற்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பு 36. விரிவடைந்த முத்தரப்பு தொழிலாளர் மாநாட்டின் கூட்டம்
37. தொழிற்சாலைகள் (இரண்டாவது) திருத்த மசோதா
38. ஊதிய வழங்கீடு (திருத்த) மசோதா
39. தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் குறித்த கல்கத்தா மாநாடு
40. யுத்த பிற்காலத்தில் மின்விசை துறையின் வளர்ச்சி
41. இந்தியாவில் கனிம வளங்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் கொள்கை
42 தொழிலார் சம்பந்தமாக இந்திய அரசாங்கத்தின் கொள்கை
43. சுரங்கங்களில் நிலத்தடியில் பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதற்கு மீண்டும் உடனடியாக தடை விதிப்பது அவசியம்
44. தொழிலார் நலத்துறை
45. சுரங்க தொழிலாளர் மகப்பேறு நல உதவி (திருத்த) மசோதா
46. தொழிற்சாலைகள்      இரண்டாவது (திருத்த) மசோதா
47. சுரங்க தொழிலாளர் மகப்பேறு நல (திருத்த) மசோதா
48. தொழிற்சாலை பணியாளர் நலக்   காப்பீடு
49. தேசிய பணி தொழிலாளர் நடுவர் மன்றங்களின் போர்க்கால பணிகள்
50. தாமோதர் பள்ளத்தாக்கின் பன்னோக்கு வளர்ச்சி
51. இந்திய தொழிற்சாலை பணியாளர்களுக்கான வீட்டு வசதி திட்டம்
52. தொழிலார்களுக்கு அரசின் கடமை
53 ஒரிசாவில் பாயும் ஆறுகளின் வளர்ச்சிக்கான பல்நோக்கு திட்டம்
54. ரயில்வே தொழிலாளர் சம்மேளத்தின் கோரிக்கைகள் மறுப்பு : ஆட்குறைப்பு 55. தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு திட்டத்திற்க்காக கிராமங்களை கலி செய்யும் திட்டம்
56. தொழிலாளர் இழப்பீடு (திருத்த) மசோதா
57. இந்திய சுரங்கங்கள் (திருத்த) மசோதா
58. தொழிற்சாலைகள் (திருத்த) மசோதா
59. மறுவாழ்வு திட்டம்
60. தொழிலார் நலமும் சமூகப் பாதுகாப்பும்
61. தொழிலாளர் நலத்துறையில் முகமதியர்களின் சிறப்பான நிலை
62. இந்திய நிதி மசோதா
63. இந்திய அரசாங்க அச்சகத் தொழிலார்கள் வேலை நிறுத்தம், கல்கத்தா
64. தொழிற்சாலைகள் (திருத்த) மசோதா
65. மைக்க சுரங்க தொழிலாளர்கள் சேம நல நிதி மசோதா
66. தொழில் துறை வேலைவாய்ப்பு (நிலையணைகள்) மசோதா
67. மைக்க சுரங்க தொழிலாளர்கள் சேம நல நிதி மசோதா 
68. கதம்ம செய்திகள்         
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 19
பகுதி I
பாகம் 1 - அரசியல் குறைகள்
பாகம் 2- கல்வி சம்பந்தபட்ட குறைகள்
பாகம் 3- ஏனைய குறைகள்
பாகம் 4- இன்னல் படும் மக்கள் பால் சர்க்காரின் கடமை
பகுதி II
01. சர் எஸ் கிரப்சின் குறிப்புகள்'
02. சர் எஸ் கிரப்சுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் திரு ராஜாவும் எழுதிய கடிதம் 
03. லின்லித்கோ கோமானுக்கு சர் ஆர் லும்லே (பாம்பாய்) எழுதிய கடிதம் ஒரு 
04. கிரிப்ஸ் திட்டம் 
05. கிரிப்ஸ் திட்டம் பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர் அறிக்கை 
06.திரு அமெரிக்கு லின்லித்கோ கோமான் தந்தி 
07. யுத்த அமைச்சரவையின் அறிவிப்பு 
08.திரு அமெரிக்கு லின்லித்கோ கோமான் கடிதம் 
09. திரு அமெரிக்கு லின்லித்கோ கோமான் தந்தி 
10. திரு லின்லித்கோ கோமானுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம் 
11. வைஸ்ராய் நிர்வாக சபையில் நடைபெற்ற விவாதத்தின் சுருக்கம் 
12. திரு அமெரிக்கு பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவல் தந்தி 
13. பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவலுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம் 
14. பெதிக் லாரன்ஸ் பிரபுவுக்கு பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவல் கடிதம் 
15. அமைச்சரவை தூதுக்குழு பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவல் மற்றும் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆகியோரிடையில் 1946 ஏப்ரல் 5 வெள்ளிக்கிழமை பகல் 12 மணிக்கு நடைபெற்ற கூட்டம் பற்றிய குறிப்பு 
16. இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் வேவல் பிரபுவுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம்
17. பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவலுக்கு நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள் எழுதிய கடிதம் 
18.அமைச்சரவை தூதுக்குழு உறுப்பினர் ரைட் ஹானரபிள் திரு ஏ வி அலெக்சாண்டருக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம் 
19. பெதிக் லாரன்ஸ் பிரபுவுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம் 
20. டாக்டர் அம்பேத்கர் பெதிக் லாரன்ஸ் பிரபுவுக்கு கடிதம் 
21. பீல்ட் மார்ஷல் வைகவுண்ட் வேவலுக்கு ராவ் பகதூர் சிவராஜ் கடிதம் 
22. டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு திரு அட்லி கடிதம் 
23. திரு அட்லிக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் கடிதம் 
24. திரு அட்லிக்கு பெதிக் லாரன்ஸ் பிரபு கடிதம் 
25. திரு அட்லிக்கு பெதிக் லாரன்ஸ் பிரபு கடிதம்
பகுதி III பி ஆர் அம்பேத்கர் எழுதிய திறனாய்வு கட்டுரை
01. பூர்வாங்க தேர்தல்களின்  முடிவுகள் பற்றி ஓர் ஆய்வு 
02. அமைசச்சரவை தூதுக்குழுவும் தீண்டபத்தவர்களும்   
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 20
வினா விடை 1942 செப்டம்பர் 14 முதல் 1946 ஏப்ரல் 12 முடிய 

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 21
வினாக்களும் விடைகளும் 255 முதல் 472 வரை

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 22
புத்தரும் அவரது தம்மமும் 
நூல் 1 சித்தார்த்த கௌதமர் ஒரு போதி சத்துவர் எவ்வாறு புத்தர் ஆனார்
நூல் 2 சமய மாற்ற செயற்பாடுகள்
நூல் 3 புத்தர் எவற்றை போதித்தார்
நூல் 4 மதமும் தம்மமும்
நூல் 5 சங்கம்
நூல் 6 புத்தரும் அவருடைய சமகாலத்தவரும்
நூல் 7 மகான் பரிவ்ராஜரின் இறுதிப்  பயணம்
நூல் 8 சித்தார்த்த கௌதமர் என்ற மாமனிதர்
முடிவுரை 
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 23
பகுதி I 
இயல் 1 பண்டையகாலா இந்திய வணிகம்
இயல் 2 வரலாற்றின் இடைநிலை காலத்தில் இந்தியாவின் வணிக உறவுகள் (அல்லது) இஸ்லாமின் தோற்றமும் மேற்கு ஐரோப்பாவின் விரிவாக்கமும்
இயல் 3 மன்னர்பிரான் அரசு ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கவிருந்த தருணத்தில் இந்தியா
பகுதி II 
இயல் 1 தீண்டப்படாதோரும் பிரிட்டிஷ் பேரரசும் 
பகுதி III 
இயல் I இங்கிலாந்தின் அரசியல் சாசனம் குறித்த விரிவுரைகள்
இயல் 2 தலைமை அதிகார உரிமையும் இந்திய சமஸ்தானங்களின் சுதந்திர கோரிக்கையும்  
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 24
பொது சட்ட நெறி
டெமினியன் அந்தஸ்து பற்றிய குறிப்புகள்
குறித்தவகை மாற்றீடுச் சட்டம்
பொறுப்புரிமை சட்டம்
இந்தியக் காலவரையறை சட்டம்
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் குற்ற விசாரணை முறைத் தொகுப்பு சட்டம் சொத்துரிமை மாற்ற சட்டம்
சான்று சட்டம்
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 25
பபாசக்கிப் நினைவலைகள்
ஒரு விசாவுக்காக காத்திருத்தல் (ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு)
பலவகை குறிப்புகள் 
01. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு சட்டம்
02. நாடாளுமன்ற நடைமுறைகளைப்  பற்றிய குறிப்புகள்
03. இந்திய வரலாறு பற்றிய குறிப்புகள்
04. மனுவும் சூத்திரர்களும்
05. சமூக அமைப்பை பாதுகாத்தல்
06. இந்துக்களுடன்
07. ஏமாற்றம்
08. அரசியல் அடக்குமுறை பிரச்சனை
09. எது மிகவும் கொடுமையானது? அடிமைத்தனமா? தீண்டாமையா? 

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 26
01. நோக்கங்கள் மாற்றும் குறிக்கோள்கள் பற்றிய தீர்மானம்
02. அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிய இடைக்கால அறிக்கை
03. ஒன்றிய அரசியல் சாசனக் குழுவின் அறிக்கை
04. வரைவு அரசியல் சாசனத்தை ஆழ்ந்து பரிசீலிப்பதற்கான குழு
05. அரசியல் நிர்ணய சபையின் பணிகள் குழுவின் அறிக்கை
06 கிழக்கு பஞ்சாபிற்கு கூடுதல் பிரதிநித்துவம்
07. புதிய விதியின் 38-ஏ ஐ 38 வியுடன்  சேர்த்தல்
08. வரைவு அரசியல் சாசனம் குறித்த தீர்மானம்
09. 1948 பிப்ரவரி 21ம் தேதியிட்டு அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதிய கடிதத்துடன் 1948 பிப்ரவரி 26ஆம்  தேதியிட்டு தி கெஜட் ஆப் இந்தியா சிறப்பிதழில் வெளிட்ட இந்திய அரசமைப்பின் முன் வரைவு
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 27
பகுதி நான்கு
விதி வாரியாக விவாதம் 1948 நவம்பர் 15 முதல் 1949 ஜனவரி 8 வரை 

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 28
பகுதி ஐந்து 
விதி வாரியாக விவாதம் 1949 மே 16 முதல் 1949 ஜூன் 16 வரை  

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 29
பகுதி ஆறு 
விதி வாரியாக விவாதம் 1949 ஜூலை 30 முதல் 1949 செப்டம்பர் 16 வரை

பகுதி ஏழு
விதி வாரியாக விவாதம் 1949 செப்டம்பர் 17 முதல் 1949 நவம்பர் 16 வரை


பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 31
பாகம் ஒன்று
பிரிவு I
இந்து சட்ட தொகுப்பு மசோதா பொறுப்பு குழுவுக்கு சமர்பித்தப்படி (1947 நவம்பர் 17 முதல் 1948 ஏப்ரல் 9 வரை)
பிரிவு II 
டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் வரைவு இந்துச்   சட்டத்தொகுப்பு மசோதாவும் பொறுப்பு குழு ஏற்படுத்திய மாற்றங்களுடன் அப்போதிருந்த இந்துச்  சட்ட தொகுப்பும்
பிரிவு III 
பொறுக்குக் குழுவிலிருந்து திருப்பி அனுப்ப்பட்டதற்க்குப் பின்னர் இந்து சட்ட தொகுப்பு மசோதாவின் மீது நடைபெற்ற விவாதம் (1949 பிப்ரவரி   11 முதல் 1920 டிசம்பர் 14 வரையில்)
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 32
பிரிவு IV
 இந்துச்  சட்ட தொகுப்பு மசோதா கூறுவரியான விவாதம் 
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 33
பிரிவு 1
1947 நவம்பர் 20 முதல் 1949 மார்ச் 31 வரை 
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 34
பிரிவு 1
பிரிவு II
பிரிவு 1II

பிரிவு 1
மகத் சத்தியாகிரகம்
டாக்டர் அம்பேத்கர் - மகாத்மா காந்தி சந்திப்புகள்
தீண்டப்படாதவர்களை இந்தியாவின் அரசியல் வானில் கொண்டு வருவதிலும் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு அடித்தளமிடுவதிலும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேட்கரின் பங்கு
நாசிக்கில் உள்ள கலாராம் கோவில் நுழைவுச் சத்தியகிரகமும் கோவில் நுழைவு இயக்கமும்
பிற இயக்கங்கள்

பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 36
பிரிவு I 
கட்டுரைகள், செய்திகள், முன்னுரைகள் 
பிரிவு II 
டாக்டர் அம்பேத்கர் அமைச்சரவை   தூதுக்குழுவும் அதிகார மாற்றமும் 
பிரிவு III
தேசத்தையும் அதன் ஜனநாயகத்தையும் வளர்த்து மேம்படுத்துவது சம்பந்தமாக 
பிரிவு IV 
நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின்  சட்ட விதிமுறைகள்    
பாபாசாகேப்   டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு 37
159 தலைப்புகள் அடங்கிய நூல் 


வழக்கறிஞர் அரும்பு.ப.குமார் அவர்கள் அறிவர் அண்ணல் அம்பேத்கரின் எழுத்தும் பேச்சும் அடங்கிய தமிழ் தொகுப்பு நூல் ஒன்றில் இருந்து நூல் தொகுப்பு 37 வரை தம் வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்த்துள்ளார். அதே பதிவை இங்கு விரிவாக அளித்துள்ளேன். பயனுள்ள பதிவு பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

7 கருத்துகள் :

 1. இப்புத்தகம் கிடைக்கும் இடம்

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. நமோ புத்தயா
   ஜெய் பீம்
   "New Century Book House" யில் நூல் கிடைக்கும்.

   குறிப்பாக அம்பத்தூர் கிளையில் பார்க்கவும்
   நன்றி

   நீக்கு
  2. New Century Book House
   No 41 B, Sidco Estate Ambattur, Chennai - 600098 (Near Ambattur Telephone Exchange, North Phase)

   Monday to Saturday from 9.30 to 7.00 PM
   Sunday Holiday

   நீக்கு
 2. Great work thanks by Vck Youth Wing

  பதிலளிநீக்கு
 3. அற்புதமான தொகுப்பு. மிக்க நன்றி..

  பதிலளிநீக்கு