திங்கள், செப்டம்பர் 19, 2016

மூன்று சங்கங்கள்

மதுரையில் 10,000 க்கும் மேற்பட்ட பௌத்த சங்கங்கள் இருந்தது. ஆனால் மதுரையில் மூன்று சங்கங்கள் (முதற் சங்கம்  நடு சங்கம் கடை சங்கம் என) இருந்தது என்பதற்கு ஆதாரம் ஏதும் இல்லை. (பண்டித அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் - தொகுதி இரண்டு - சமயம் - பக்கம் 538 )
01.  முதற் சங்கம் இருந்தது என்பதற்கு குறிப்புகள் ஏதும் கிடையாது.
02. அச்சங்கங்கள் எந்த மதத்தினை சார்ந்தது என்று திடம்பட கூற ஆதாரம் ஏதும் கிடையாது. 
03. தமிழ் சங்கங்கள் இருந்தது என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவை முதற் சங்கம், நடு சங்கம், கடை சங்கம் என்று வழங்கப்படவில்லை. அவைகள் முதற் சங்கம், இரண்டாம் சங்கம், மூன்றாம் சங்கம் என்றே வழங்கப்படும்.
04. கடை சங்கம் என்ற பின் நான்காம் சங்கம் தோன்றாது. ஆதாரம் அளிக்க வழியின்றி கடை சங்கம் என்று நிறுத்துக்கொண்டனர். 
05. தமிழ் மொழியை வளர்த்தவர்களும் சத்திய தன்மத்தை பரவ செய்தவர்களும் சமண முனிவர்கள். ஆதலினால் அவர்கள் கொண்டாடி வந்த புத்த, தம்ம, சங்க என்னும் முத்திரை மணிகளை முச்சங்கங்கள் என மாற்றிவிட்டார்கள். அதாவது முதலாவது தோன்றியது புத்தர், நடுவாக தோன்றியது தம்மம், கடைசியாக தோன்றியது சங்கம். இத்தனையே முத நடு கடை சங்கம் என வழங்கிவந்தார்கள்.
06. மெய்க்குருக்களின் போதனைகளையும் செயல்களையும் பொய்க்குருக்கள் மாறுபடுத்தி வயிறு பிழைக்க முயன்று முச்சங்களின் காலத்தை 10,000 வருட கணக்கை எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள். 100 வருட கணக்கை நுட்பமாக எடுத்து வரையறுத்து கூற வகையற்றவர்கள் 10,000 வருட கணக்கை எந்த அரசாங்க பதிவில் பதிந்து வைத்திருந்தார்கள்.  10,000 வருட கணக்கை எழுதி வைத்தவர்கள் எந்த யுகம் முதல் எது வரையில் என்பதை ஏன் எழுதாது விட்டனர்   

  • 4,500 ஆண்டுகள்    - முதற் சங்கம் 
  •  3,500 ஆண்டுகள்   - நடு சங்கம்   
  • 2,000 ஆண்டுகள்  - கடை சங்கம் 
  •  10,000 ஆண்டுகள்   - முச்சங்கம்
07. தமிழ் மொழியையும் இலக்கணத்தையும் அசோக அரசன் காலத்தில் மதுரையில் பிரபலபடுத்தபட்டதா அல்லது அசோக அரசன் காலத்திற்கு பின்  பிரபலபடுத்தபட்டதா என்பதை கல்வெட்டு சாசனங்கள் மற்றும் செப்பேடுகள் ஆராய்ச்சி செய்தால் விளங்கும்.
08. முச்சங்கங்கள் என்று பெயர் கொடுத்தவர்கள் சங்கத்தோரா அல்லது மக்களா?
09. முச்சங்கங்கள் மதுரையில் எங்கு நிறுவப்பட்டது? இதற்கான கல்வெட்டு ஆதாரம் எதும்  உண்டா?
10. ஞான நூல்களில் தோன்றிய முச்சங்கங்கள் என்னவென்றால் 
  • முதற் சங்கம் - ஓர் குழந்தை பிறந்தபோழுது அமுது ஊட்டி அன்னம் அளிக்க கூடும் கூட்டம் 
  • நடு சங்கம் - இல்லறமேற்கும் மணமக்களை வாழ்த்த கூடும் கூட்டம் 
  • கடை சங்கம் - இறந்த பின் கூடும் கூட்டம் 
ஆதாரம் - பட்டினத்தார் பாடல் 
முதற்சங்க முதூட்டு   மொய்குழு லார் தம் மெய்
நடுச்சங்க நல்விலங்கு பூட்டுங்
கடைச்சங்க  மாம்போத  னவூது  மம்மட்டோ விம்மட்டே நாம் பூமி வாழ்ந்த நலம்  

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக