வியாழன், நவம்பர் 05, 2015

காஞ்சிவரம் தொன்மையான பௌத்த தளம் III கோனேரிகுப்பம்

கோனேரிகுப்பம் புத்தர்  
அமைவிடம்
ஊர்                                  :கோனேரி குப்பம்
அமைவிடம்               : காஞ்சீவரம் பூக்கடை சத்திரத்தில் இருந்து ஏனாத்தூர்
                                            செல்லும் சாலையில் சாக்கிய நாயனார் கோவில் (அ)                                                     மரியா அக்ஸ்லியம் பெண்கள் மேல் நிலை பள்ளி                                                            அருகில்  உள்ளது.
வட்டம்                         காஞ்சீவரம் வட்டம்
மாவட்டம்                   காஞ்சீவரம் வட்டம்

பௌத்த அடையாளங்கள்
   ஐந்து அடி உயர தூண்                            
   உடல் பகுதியின்றி உள்ள புத்தர் சிலை    
   போதி தர்மாவின் ஓவியம்            

ஐந்து அடி உயர தூண்
25 டிசம்பர் 1988ல் ஐந்து அடி உயர தூண் ஒன்று கிடைத்தது. திரு N. சந்திர சேகர் அவர்கள் ஒரு அடி ஆழத்தில் அத்தூணை மண்ணில் புதைத்து 4 அடி வெளியே தெரியும் படி அங்கே நிறுவினார். தற்பொழுது அத்தூண் 4 1/4 அடி மண்ணில் புதைந்து 3/4 அடி மட்டும் வெளியே தெரியும் படி உள்ளது. இத்தூணில் மூன்று பக்கங்களில் மூன்று புடைப்பு சிற்பங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவன் புத்தரின் புடைப்பு சிற்பம் ஒன்றும் போதி சத்துவர்களின்  புடைப்பு சிற்பம் இரண்டும் காணப்படுகிறது.

பகவன் புத்தர் சிலையமைப்பு
கை சிந்தனை கை கால் கால்கள் இரண்டும் சிதைந்து காணப்படுகிறது ஞான முடி தீப்பிழம்பாக உள்ளது தலைமுடி சுருள் சுருளான முடிகள் கழுத்து கோடுகள் மூன்று சீவர ஆடை இடப்புற தோள் மட்டும் சீவர ஆடையால் போர்த்தப்பட்டிக்கிறது சிலை உயரம் 3/4 அடி உயரம் தோரணம் தலையை சுற்றி தோல் வரை தோரணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

போதி சத்துவர்களின் சிலையமைப்பு
கை சிந்தனை கை கால்கள் கால்கள் இரண்டும் சிதைந்து காணப்படுகிறது ஞான முடி பகவன் புத்தருக்கு மட்டுமே ஞான முடி காணப்படும், போதி சத்துவர்ருக்கு காணப்படாது.அணிகலன்கள் கழுத்து அட்டிகைகள் (Necklace) மூன்று உள்ளது. இடுப்பை சுற்றி அணிகலன் உள்ளது. சிலை உயரம் 3/4 அடி உயரம் தோரணம் தலையை சுற்றி தோல் வரை தோரணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தோரணம் முழுமையாக  காணப்படவில்லை அது உடைந்து இருக்கலாம்.


கை வலது கை தாமரை தண்டை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறது அணிகலன்கள் கழுத்தில் அட்டிகைகள் (Necklace)  உள்ளது. ஒட்டியாணம் காணப்படுகிறது. சிலை உயரம் 3/4 அடி உயரம் தோரணம் தலையை சுற்றி தோல் வரை தோரணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வலது பக்கம் தம்ம சக்கரம் உள்ளது.  

உடல் பகுதியின்றி உள்ள புத்தர் சிலை
உடல் பகுதியின்றி தலையுடன் பகவன் புத்தர் சிலை ஒன்றும் இங்கு கிடைத்தது. மூன்று வருடங்களுக்கு முன் உடற் பகுதி ஒன்றை உருவாக்கி புத்தரின் தலைபகுதியை இணைத்துள்ளனர். தலைபகுதியை பளபளபாக்க நன்கு தேய்த்து மெருகேற்றப்பட்டது. அதனால் புத்தர் தலை அதன் அழகை இழந்து விட்டது. மேலும் திறமை வாய்ந்த சிற்ப கலைஞரிடம் பணியை கொடுக்கப்படவில்லை. வண்ண புச்சு சேர்ந்து பகவன் புத்தர் சிலையை மேலும் கெடுத்து விட்டது. மேலே உள்ள படத்தின் இடப்பக்கம் (Left side ) அமைந்துள்ள சிலையை ( கற்பிக்கும் கை) பார்க்கவும். 

போதி தர்மாவின் ஓவியம்
கொரிய நாட்டை சார்ந்த ஒருவர் அளித்த போதி தர்மாவின் ஓவியம் ஒன்று சுவற்றில் உள்ளது.