திங்கள், நவம்பர் 09, 2015

காஞ்சிவரம் தொன்மையான பௌத்த தளம் VI சிவக்காஞ்சி காவல் நிலையம்

சிவக்காஞ்சி காவல் நிலையம்

அமைவிடம்
தெரு                         : தேரடி தெரு-காஞ்சி ஏகாம்பர ஈசுவரர் கோயிலுக்கு அருகில்
ஊர்                            : காஞ்சீவரம்
வட்டம்                    : காஞ்சீவரம் வட்டம்
மாவட்டம்              : காஞ்சீவரம் மாவட்டம்

சிவக்காஞ்சி (அ) பெரிய காஞ்சீவரம் காவல் நிலையம், காஞ்சி ஏகாம்பர ஈசுவரர் கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள இடத்தில் இக்காவல் நிலையத்தைக் கட்டத் தொடங்கிய காலத்தில் இச்சிலை கிடைத்தது. இச்சிலையை காவல் துறை மாநில உயர் அலுவலர் (The inspector General of Police) திரு W.I. தேவாரம் IPS அவர்கள் 1992 ஆம் ஆண்டு சிவக்காஞ்சி காவல் நிலையத்தில் நிறுவினார்.


சிலையமைப்பு
கை  சிந்தனை கை கால் செம்பாதி தாமரை அமர்வு ஞான முடி தீப்பிழம்பாக, தலைமுடி சுருள் சுருளான முடிகள் கழுத்து கோடுகள் மூன்று சீவர ஆடை இடப்புற தோள் மட்டும் சீவர ஆடையால் போர்த்தப்பட்டிறுக்கிறது சிலை உயரம் 2 ½ அடி உயரம் நூற்றாண்டு  கி.பி 7ஆம் நூற்றாண்டு, 

குறிப்புகள் 
01. சோழர் காலத்து முகத்தோற்றம் இல்லாமல் ஜாவா தேச முகத்தை ஒத்துள்ளது. 

02. நூற்றாண்டு கி.பி 7ஆம்  நூற்றாண்டு   

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக