செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 25, 2020

கேரளாவில் பௌத்தம்

 திரிபீடகத் தமிழ் நிறுவனம்

நடத்தும் 'மானுடம் தேடும் அறம்'

தம்ம உரை - 26

உரை :கேரளாவில் பௌத்த மதம்

பௌத்த ஆய்வாளர், திரு. இ.ஜெயபிரகாஷ்

உதவி பேராசிரியர், லயோலா கல்லூரி, சென்னை.

நாள் : 24/08/2020
2 கருத்துகள் :